پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
كسى نذر كرده 40 شب سوره اى را بخواند ولى دو شب را فراموش مى كند.
استفتاء:

كسى نذر كرده است كه به مدت 40 شب سوره اى خاص از قرآن را بخواند ولى دو شب را فراموش مى كند، وظيفه او در دو صورت زير چيست؟ الف) اگر شب 41 و 42 را جبران كند، كفايت مى كند يا خير؟ ب) در صورتى كه پس از چند روز فاصله از پايان 40 روز بخواهد جبران نمايد، آيا كفايت مى كند يا خير؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; اگر نذرِ خواندن چهل شب پياپى باشد، كفايت نمى كند; والا بايد بخواند و حكم صورت دوم نيز همين گونه است.