پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
کسی نذر کرده چيزى به فردی بدهد ولی او می میرد و ورثه او مستحق نیستند.
استفتاء:

اگر شخصى نذر كند چيزى به شخصى بدهد و قبل از پرداخت، آن شخص بميرد و ورثه او مستحق نباشند آيا مى توان مورد نذر را به فقير داد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; استحقاق ورثه شرط نيست اگر قبل از مردن عمل به نذر واجب شده باشد و تاخير در اداء بنمايد آن شخص مالك مى شود و بعد از مردن او به ورثه اش مى رسد.