پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر میت با تنفس مصنوعى زنده شود آيا غسل ميت بر او واجب است ؟
استفتاء:

دكترى فوت شدن كسى را تصديق كرد، لكن بعد از مدتى با تنفس مصنوعى زنده شد، آيا غسل ميت بر او واجب است يا نه؟ و آنهايى كه او را مس كرده اند غسل مس ميت بر آنها واجب است يا خير؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; چنانچه زنده شود معلوم مى شود از اول نمرده است و دكتر اشتباه كرده است، چون مرده زنده نمى شود. بنابراين نه غسل ميت واجب است و نه غسل مس ميت.