پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا غسل به زنان به‌واسطه فرو بردن شیء طبی در واژن، واجب می‌شود؟
استفتاء:

اگر خانمى به واسطه بيماری‌هاى زنانه مجبور باشد تا براى استفاده از داروهاى سطحى، روزانه شيئى طبى را در واژن خود برده و به واسطه آن دارو را استفاده كند، حكمش پيرامون غسل چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ غسل لازم نيست، مگر اينكه با به كار بردن آن تحريك بشود و منى خارج شود در اين صورت غسل واجب می‌شود.