پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
ميهمان گرفتن بر طلبه در موقوفه چه حکمی دارد؟
استفتاء:

ميهمان گرفتن بر طلبه در موقوفه چه صورت دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; مقدار متعارف مانعى ندارد.