پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
علت علمى يا فقهى نجس بودن سگ چيست، آيا از نظر نجاست با خوك فرق دارد؟
استفتاء:

علت علمى يا فقهى نجس بودن سگ چيست، آيا از نظر نجاست با خوك فرق دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ دليل فقهى بر نجاست سگ و خوك روايات معتبره است كه عمده احكام شرعيه از آن روايات مستفاد است.
و چون ظرف متنجس به ولوغ كلب - سگ - بايد سه مرتبه شسته شود و ظرف متنجس به ولوغ خنزير - خوك - هفت مرتبه، بنابر اين فرق است بين سگ و خوك و خوك نجس‌تر است.
و سگ و خوك برّى نجسند، اما سگ و خوك دريايى پاك‌اند.