پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
هر وقت شخص اراده کرد نمی‌تواند مرجع تقلید خود را عوض نماید.
استفتاء:

آيا اينجانب می‌توانم مرجع تقليد خود را عوض كنم؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر تقليدتان صحيح بوده و بر طبق موازين شرعيه انجام شده است و بعد بفهميد كه ديگرى اعلم است يا نستجير بالله آن مرجع اولى عادل نيست، بايد عدول كنيد و اگر تقليدتان صحيح نبوده، بايد از اهل خبره سئوال كنيد و با نظر آنها مرجع خود را تعيين كنيد. به هر حال با ميل شما نيست كه هر وقت اراده كرديد، مرجع را عوض كنيد.