پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا می‌توان بنابر احتياط از چند مجتهد تقليد کرد؟
استفتاء:

شخصى بنابر احتياط از چند مجتهد تقليد می‌كند. اگر مجتهدين در حكمى، يك نظر واحد يا در حد واحد نداشته باشند، شخص مقلد چگونه بايد حكم صحيح‌تر را با توجه به آنكه همگى حكم‌ها صحيح می‌باشند، انتخاب كند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ از چند مجتهد نمی‌شود تقليد كرد.