پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا بر والدین لازم است که فرزندانشان را براى ادای نماز صبح از خواب بيدار كنند؟
استفتاء:

آيا بر والدین لازم است که فرزندانشان را براى ادای نماز صبح از خواب بيدار كنند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بلى، بيدار كردن آنها و افراد ديگر لازم است.