پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا بر پدر لازم است در همه حال تكاليف شرعى را به فرزندش يادآورى نماید؟
استفتاء:

در صورتى كه فرزند به سن تكليف رسيده و حلال و حرام را تشخيص مى دهد آيا باز هم بر پدر لازم است تكاليف شرعى را به فرزندش يادآورى نمايد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بلى لازم است.