پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
دادن نذر به سادات و قبول آن از طرف سادات چگونه است؟
استفتاء:

دادن نذر به سادات و قبول آن از طرف سادات چگونه است؟

جواب:

شما اگر سيد نيستيد نمى توانيد از طرف سادات قبول كنيد.