پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
درصورت درخواست شوهر در زمان عقد آیا واجب است زن تمکین کند؟
استفتاء:

اگر در فاصله بين عقد تا عروسى، مرد با آميزش نكردن با زن شرعى خود به حرام دچار شود، آيا واجب است كه زن خودش را براى آميزش در اختيار شوهر قرار دهد؟ با عنايت به اينكه زن در منزل پدرش زندگى مى كند.

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر شرط ضمنى نكرده باشند كه زن مادامى كه در منزل پدر است مى تواند تمكين نكند و شوهر هم درخواست آميزش كند، بلى واجب است.