پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
در صورتى كه مرد از زنش جدا شده آيا خرج سه ماه و ده روز را بايد به آن زن بدهد؟
استفتاء:

در صورتى كه مرد از زنش جدا شده آيا خرج سه ماه و ده روز را بايد به آن زن بدهد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خير، لازم نيست خرج سه ماه و ده روز را بدهد.