پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا مرد در حال عده طلاق بائن، مى تواند زن را به عقد دائم يا موقت خويش درآورد؟
استفتاء:

اگر در حال عده طلاق بائن، زن در مهرش رجوع نكند آيا زوج مى تواند با دادن يك مهرى كه رضايت زوجه را جلب كند او را به عقد دائم يا موقت خويش درآورد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بلى مى تواند چون عده براى غير زوج است.