پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر مردی بعد از طلاق رجوع نماید و زن بی خبر از آن با مرد دیگری ازدواج کند.
استفتاء:

شخصى زنش را طلاق داده و پس از يك ماه رجوع به عقد نموده و طى نامه اى به زنش خبر داده، اما نامه نرسيده و زن پس از اتمام عده شوهر كرده و اكنون از شوهر دوم حامله است. حال شوهر اول برگشته و مسئله روشن شده، تكليف زن و شوهر اول و شوهر دوم و همچنين تكليف بچه  چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اين خانم زن اولى است و بايد از شوهر دوم جدا شود، چنانچه شوهر اول او را طلاق بدهد، بعد از عده دومى مى تواند او را تزويج كند، غرض اين كه حرام ابدى نمى شود و بچه هم چون وطى به شبهه بوده است اگر امكان الحاق به اولى نباشد، ملحق به شوهر دوم است، يعنى يك سال از نزديكى كردن شوهر اولى بيشتر گذشته باشد. و در صورتى كه كمتر گذشته و احتمال داده شود از شوهر اول است ملحق به او مى شود، بهر حال بچه حلال زاده است.