پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا قرار دادن مهريه های سنگین از طرف خانواده دختران اشکال شرعی دارد؟
استفتاء:

خانواده هايى هستند كه مهريه دخترشان را بالاى هزار سكه بهار آزادى قرار مى دهند كه بعضاً با مخالفت خانواده پسر همراه است. به نظر حضرتعالى اين مهريه صحيح است؟ و آيا افراط نمى كنند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اشكال شرعى ندارد ولى آداب و رسوم اجتماع را رعايت نمودن بهتر است.