پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
در صورت عدم صلاحيت ولى قهرى آيا میتوان مادر صغار را به عنوان قيم انتخاب کرد؟
استفتاء:

در صورت خيانت و عدم صلاحيت ولى قهرى به خاطر عدم پرداخت نفقه و خيانت در اموال صغار و... آيا ولى قهرى قابل عزل مى باشد يا خیر؟ در صورت قابل عزل بودن آيا مى توان مادر صغار را به عنوان قيم انتخاب کرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ ولايت ولى قهرى قابل عزل نيست ولى چون جواز تصرفاتش، مقيد است به عدم المفسده، لذا تصرفات خائنانه او ممضى نيست. بنابراين بر حاكم شرع است كه ضم امين نموده و تصرفات با نظر او باشد. اگر آن هم نشد حاكم او را از تصرفات منع مى نمايد و اجازه مى دهد كس ديگر متصدى شود. در اين دو مورد، مادر با تعيين حاكم متصدى مى شود و نقض به حق حضانت نمى شود چون آن حق است و قابل سقوط و لذا با عدم صلاحيت مى توان حق حضانت را از او گرفت.