پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اگر جاهل مقصر يا قاصر غسل را ارتماسى انجام دهد، آيا روزه اش باطل است؟
استفتاء:

اگر جاهل مقصر يا قاصر غسل را ارتماسى انجام دهد، در ماه رمضان آيا روزه اش باطل است يا خیر؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ باطل نيست.