پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
نبش قبر ميتى كه كاملاً خاك نشده و قدری از استخوانها باقی مانده، جايز است؟
استفتاء:

آیا نبش قبر ميتى كه هنوز كاملاً خاك نشده و مقدارى از استخوان هايش باقی مانده، جايز است و مى توان ميت ديگری را در آنجا دفن كرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بلى جايز است.