پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا بهتر نیست به جاى شبيه خوانى، روضه خوانى برپا كنند؟
استفتاء:

آيا بهتر نیست به جاى شبيه خوانى، روضه خوانى برپا كنند؟ روضه خوانى مگر همان تعزيه و شبيه خوانى روى منبر نمى باشد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ تمامش خوب است.