پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
تبديل قصاص به ديه يا عفو، از حقوق اولياء ميت است.
استفتاء:

مجنّى عليه از زنده ماندن خود مأيوس مى باشد آيا مى تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه و عفو، وصيت نمايد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ تبديل قصاص به ديه يا عفو، از حقوق اولياء ميت است.