پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا می توان لباس های متنوع را جایگزین چادر مشکی نمود؟
استفتاء:

آیا استفاده از چادر مشکی برای خانم ها مکروه است؟ آیا می توان لباس های متنوع را جایگزین آن نمود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ چادر مشكى براى خانم ها مكروه نيست; بلكه مستحسن است. ولى پوشش جديد در صورتى كه مهيج جوان ها نباشد اشكال ندارد. هدف اصلى مستور بودن زن است به هر كيفيت كه باشد.