پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آيا پوشاندن صورت و دست هاى زنان در برابر نامحرم واجب است يا خیر؟
استفتاء:

آيا پوشاندن صورت و دست هاى زنان در برابر نامحرم واجب است يا خیر؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ نپوشاندن صورت و دست تا مچ در صورتى كه مهيج نباشد جايز است.