پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
گرفتن وام از بانك هاى خارجى كه مستلزم پرداخت ربا است چه حکمی دارد؟
استفتاء:

گرفتن وام از بانك هاى خارجى كه مستلزم پرداخت ربا است چه حکمی دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ مقتضاى اطلاق خبر لا ربا بين مسلم و الذمى جواز پرداخت ربا به كفار است ولكن چون اصحاب ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ ادعاى اجماع بر عدم جواز ربا دادن به كفار نموده اند، لذا من احتياط مى نمايم.