پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
هنگام كشيدن مسح سر، آيا برخورد دست با موهاى خيس جلوى سر اشكال دارد؟
استفتاء:

اگر در وضو موقع شستن صورت اندكى از جلوی سر خيس شود و موقع مسح سر، اشتباهاً مسح به جاى خيس شده نیز برسد، آیا وضو باطل است؟ عمداً چطور؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ در هر دو صورت مضر نيست، ولى با انگشتى كه رطوبت صورت به آن خورده، مسح پا نكند.