پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
در نذر شرعى خواندن صيغه لازم نيست.
استفتاء:

آيا در نذر شرعى خواندن صيغه لازم است يا نه ؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; لازم نيست.