پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اولى بودن قرآن يا حديث و روايت؟
استفتاء:

به نظر شما آيات قرآن اولى است يا حديث و روايت؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ در اولويت آيات قرآن بر روايات شكى نيست، و در صورت تعارض بين آيات و روايات، قرآن مقدم است. خود معصوم مى فرمايد: «من خالف قول ربنا لم نقله» (1) و در خبر ديگر مى فرمايد: «اضربه على الجدار» (2).

--------------------------------------------------------------

1. آنچه با حرف خدا مخالف باشد ما آن را نگفته ايم.
2. آن را بر ديوار بزنيد (يعنى ارزش ندارد عمل نكنيد).