پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
دراز كردن پا در مقابل قرآن چه حکمی دارد؟
استفتاء:

آیا دراز كردن پا در مقابل قرآن اهانت محسوب می شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ دراز كردن پا مقابل قرآن چون اهانت تلقى مى شود، نبايد انجام گيرد. چنانچه اهانت نباشد، اشكال ندارد.