پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
منظور از «خير الماكرين» در آیه «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» چیست؟
استفتاء:

خداوند تبارك و تعالى مى ‌فرمايد: «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» (1). منظور و مقصود از «خير الماكرين» چیست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ نسبت دادن مكر به خداوند سبحان از جهت مقابله است. به اين معنا كه همان گونه كه دشمنان خداوند متعال به نقشه كشيدن و حيله نمودن مشغول هستند خداوند سبحان نيز با برنامه ريزى و تدبيرش، نقشه‌ هايشان را نقش بر آب مى ‌سازد و توطئه ‌هايشان را خنثى مى ‌نمايد.

--------------------------------------------------------------

1. «و مكر ورزيدند و خدا (در پاسخشان) مكر به ميان آورد و خدا بهترين مكر انگيزان است يهود با خدا مکر کردند و خدا هم در مقابل با آن ها مکر کرد، و خدا از همه بهتر تواند مکر کرد»؛ آل عمران (3): 54.