پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
انواع هدايت‌ هاى ذكر شده در قرآن كدامند؟
استفتاء:

انواع هدايت‌ هاى ذكر شده در قرآن كدامند و آيا تمامى آن ها در يك مرتبه و درجه هستند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ هدايت، مراتب و درجات متفاوتى دارد، اولين درجه آن، نشان دادن راه راست و درجه نهايى آن، رساندن به مقصود و هدف است. در آيات قرآن كريم غالباً منظور از هدايت، نشان دادن و مشخص كردن راه و مسير است، همانند اين فرموده خداوند متعال: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُورا» ً(1). البته در برخى موارد منظور رسانيدن به مقصد و هدف است و بر اين اساس تفسير مى‌ شود مانند اين فرمايش خداوند متعال: «اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ» (2) و همچنين اين فرموده خداوند سبحان خطاب به رسول گرامى ‌اش (ص): «إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ» (3) كه به اين معنا است كه تو وظيفه رسانيدن فرد به هدف و مقصود مورد نظر را بر عهده ندارى بلكه وظيفه تو تنها نشان دادن راه و مسير است.

---------------------------------------------------------

1. «ما به حقيقت راه (حق و باطل) را به او نموديم حال خواهد (هدايت پذيرد و) شکر (اين نعمت) گويد و خواهد (آن نعمت را) کفران کند»؛ انسان (76): 3.
2. «خدا هر که را خواهد هدايت کند»؛ بقره (2): 272؛ قصص (28): 56.
3. «(ای رسول ما، با آنکه تو هادی خلقی) چنين نيست که هر کس را تو دوست بداری هدايت توانی کرد»؛ قصص (28): 56.