پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا معنای عبارت «واضْرِبُوهُنَّ» که در قرآن کریم آمده است دعوت به خشونت است؟
استفتاء:

آیا معنای عبارت «واضْرِبُوهُنَّ» (1) که در قرآن کریم آمده است دعوت به خشونت است؟ آیا این امر در مقابل نشوزی است که با امتناع از استمتاع غیر حرجی و ضرری بر زن محقق شده است؟ و اظهار کراهت بعد از دعوت به عنف است؟

جواب:

باسمه جلّت اسمائه؛ آیه در خصوص زن ناشزه است. در تفسیر (ضرب)ی که بعد از موعظه، ترک بستر و زمانی که هیچ چیز فایده نداشت به آن امر شده، آورده ‌اند که باید به گونه ‌ای باشد که گوشت پاره نشود و استخوان نشکند، و مضروب از آن دردش می ‌گیرد اما موجب ضرر بدنی در او نمی‌ شود.

-------------------------------------------------------------

1. «آنان را به زدن تنبيه کنيد»؛ نساء (4): 34.