پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
منظور از نزول قرآن کریم در یک شب در آیه «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» چیست؟
استفتاء:

خداوند می ‌فرماید: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» (1). منظور از نزول قرآن کریم در یک شب چیست؟

جواب:

باسمه جلّت اسمائه؛ آنچه از آیات کریمه در این مقام و در سوره دخان، سوره اسراء و سوره فرقان بر می‌ آید این است که قرآن علاوه بر نزول تدریجی که در مدت بیست و سه سال بر پیامبر (ص) نازل شد، یک نزول اجمالی هم دارد و آن نزول قرآن در شب قدر است.

----------------------------------------------------------------------

1. «ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم»؛ قدر (97): 1.