پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اثرات خواندن سوره بقره
استفتاء:

درباره نحوه قرائت سوره بقره در خانه؛ آیا آن را هر سه روز یک بار بخوانیم؟ یا اینکه ماهی یک بار بخوانیم کافی است؟ زیرا رسول خدا (ص) در حدیثی فرموده است: «خانه ‌های خود را مانند قبرستان قرار ندهید. خانه ‌ای که در آن سوره بقره خوانده شود شیطان وارد آن نمی ‌شود».

جواب:

باسمه جلّت اسمائه؛ کفعی از ابیّ از پیامبر (صلى الله عليه وآله) روایت کرده است: پیامبر (صلى الله عليه وآله) فرمود: «صلوات رحمت خداوند بر قاری سوره بقره باد و ثواب نگهبانی که یک سال بدون آرامش در راه خدا نگهبانی کرده، به او عطا می شود. ای ابیّ؛ نزد مسلمانان برو که این سوره را بیاموزند که یادگیری آن برکت است و ترک آن حسرت، و ساحران در مقابل آن مقاومت نکنند. نیز، پیامبر (صلى الله عليه وآله) فرموده است: «برای هر چیز، قلّه‏ای است و قلّه ی قرآن، سوره بقره است. چنانچه در خانه‏ ای خوانده شود، اگر در روز باشد تا سه روز شیطان وارد آن خانه نخواهد شد و اگر در شب باشد، تا سه شب از داخل شدن شیطان به آن، در امانند». در خبر دیگری آمده است: «مومنی نیست که سوره بقره را بخواند مگر اینکه حاجت او برآورده می‌ شود». فکر می ‌کنم جواب سؤال از خبر دوم روشن می ‌شود. (1)

------------------------------------------------------------
1. حدیثی که در سوال آمده، در منابع ما با این متن نیامده است بلکه فقراتی پراکنده از آن در نصوص مختلف آمده است.