پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
مبناى شماره ‌گذارى آيات قرآن چه بوده است؟
استفتاء:

مى ‌دانيم كه آيات مبارك قرآن به صورت شفاهى، جداگانه و با فاصله زمانى از يكديگر و نيز به مناسبت ‌هاى مختلف بر رسول گرامى (صلى الله عليه وآله) نازل مى ‌شده ‌اند. پرسش اينجاست كه شماره آیات بر چه اساسى گذاشته شده است؟ آيا اين كار توسط جبرئيل (علیه السلام) انجام شده، يا اينكه شماره آيات هنگام نگارش اوليه بر روى پوست مشخص گرديده، و يا هنگام جمع ‌آورى قرآن در يك كتاب صورت گرفته است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ قرار گرفتن آيات در محل ‌هاى مشخص به دستور شخص رسول خدا (صلى الله عليه وآله) انجام پذيرفته و بهترين دليل بر آن، همبستگى موجود در ميان آيات يك سوره با وجود مكى و مدنى بودن برخى از آن ها است.