پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر فردی قبل از ادای نذرش بمیرد بايد ورثه قبل از تقسيم اموال به نذر عمل کنند.
استفتاء:

شخصى در حال حيات، نذر شرعى نموده است كه اگر حاجت او برآورده شود در حق يكى از چهارده معصوم(عليه السلام) عمل خيرى انجام دهد نذرش مستجاب شده ولى قبل از اداى نذر از دنيا رفته. وارث از نذر او و اجابت آن مطلع بوده اند آيا از مال عمومى او اداى نذر لازم مى باشد يا بايستى مال معينى را تعيين مى كرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; بايد از مال او قبل از تقسيم بين ورثه، نذر را عمل نمايند.