پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
مفاهيم ظهر و بطن قرآن
استفتاء:

معنايى كه از مفاهيم ظهر و بطن قرآن برداشت مى ‌نماييد چيست؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ منظور از ظَهر، مفهومى است كه زبان ‌شناسان از ظاهر برداشت مى ‌كنند و منظور از بطن، معناى پيچيده و مضامين ژرفى است كه جز راسخان در علم يعنى معصومين (عليهم السلام) كسى بر آنها آگاهى ندارد؛ و اين همان چيزى است كه روایات از آن حكايت كرده‌ اند: «قرآن را جز كسانى كه مورد خطابش قرار گرفته‌ اند كسى نمى ‌تواند بشناسد».