پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
غذا خوردن مسلمانان با افراد مسيحي چه حکمی دارد؟
استفتاء:

آيا مسلمانان مى‏ توانند با افراد مسيحى غذا بخورند و به آن ها دست بدهند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ دست دادن جائز است و غذا هم‏ مى ‏توانند با هم بخورند، مشروط به اينكه اين ‏گونه رفتار با افراد مسيحى موجب تقويت كفر و كافر نشود.