پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
اعتبار حديث كساء معروف در مفاتيح الجنان در بین شیعیان
استفتاء:

نظر شما در رابطه با اعتبار حديث كساء معروف در مفاتيح الجنان چيست؟ البته در اصل ماجرای كساء، شيعه و سنی متفق هستند؛ ولی سوال در رابطه با حديث كساء مشهور در بين ما شيعيان است.

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ آنچه در مفاتيح است، چون اصل آن (همان گونه كه تذكر داده ايد) متفق عليه بين فريقين است، اثر عملی غير از فضائل ذكر شده ندارد و در آن امور هم به مقتضای تسامح در ادله مستحبات، احتياج به اعتبار سند نيست. بنابر اين بحث در آن مورد بی اثر است.