پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا خاموش كردن راديو هنگام پخش روضه يا اذان بی احترامي محسوب می شود؟
استفتاء:

آيا خاموش كردن راديو هنگام پخش روضه يا اذان بی احترامی محسوب می شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ خير بی احترامی نيست.