پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
اگر سخنى به شوخى گفته شود و قرينه ‏اى ‏بر دروغ بودن آن وجود داشته باشد.
استفتاء:

اگر شخصى به ديگرى، مطلب و سخنى را به شوخى بگويد و قرينه ‏اى ‏بر دروغ بودن آن سخن وجود داشته باشد، آيا حرام است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ در صورتى كه قرينه باشد كه در مقام خبر دادن ‏نيست، اشكال ندارد.