پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آيا دانش آموزان دختر مى توانند در حضور دبير مرد قرآن بخوانند؟
استفتاء:

آيا دانش آموزان دختر مى توانند در حضور دبير مرد قرآن بخوانند؟ آيا مكروه است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بلى مى توانند قرآن بخوانند و مكروه نيست.