پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
معتکفی که روزه را نذر کرده روز سوم حیض می شود، روزه را قضا کند یا اعتکاف را؟
استفتاء:

علما فرموده اند اگر كسى اعتكاف را نذر كرده و روز سوم حيض شده باشد، بايد اعتكاف را قضا كند. حال، اگر روزه را نذر كرده باشد و روز سوم حيض شود، آيا قضاى روزه كفايت مى كند يا بايد اعتكاف را قضا كند؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بايد اعتكاف را قضا كند.