پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
در تصادفات رانندگی آیا قاتل که راننده بوده از ديه پدر مقتول خود، ارث می برد؟
استفتاء:

در قتل ناشی از تصادفات رانندگی كه طبق قانون مجازات قتل غير عمد معرفی شده است، آيا قاتل كه راننده بوده است از ديه پدر مقتول خود كه توسط شركت بيمه پرداخت می شود، ارث می برد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; قاتل از پدر مقتول خود ارث نمی برد و دیه پرداختی به او نمی رسد، بلکه بین وراث تقسیم می شود.