پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا معامله ای که با امضای واگذار نامه فاقد بها و تاریخ انجام میشود، صحیح است؟
استفتاء:

پدر بنده واگذار نامه ای را امضا کرده که این برگه فاقد بها و تاریخ می باشد، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ اگر انتساب نامه مذکور به پدرتان محرز نباشد و احتمال جعل داده شود آن نامه سندیت ندارد و معامله ای که در آن ذکر شده صحیح نیست یعنی نمی شود معامله را صحیح دانست.