پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
سود وام قرض الحسنه به عنوان سود وام ربا است و حرام.
استفتاء:

صندوق قرض الحسنه ای پول خیرین را جمع آوری کرده و به عامه مردم جهت رفع مشکلات آن ها وام قرض الحسنه می دهد. در قبال این کار مبلغ معینی را به عنوان حق العمل ( کارمزد ) از وام گیرندگان جهت صرف آن در هزینه های برق و آب و گاز و تلفن و حقوق کارمندان و بیمه کارمندان، دریافت می کند. و از این مبالغ هیچ پولی به عنوان سود به صاحبان سرمایه داده نمی شود و صاحبان پول هم هیچ انتظاری برای گرفتن اضافه بر میزان پولشان را ندارند با این و جود در پایان سال صندوق مبالغی متضرر می شود چون حقوق کارکنان و سایر هزینه ها از مبالغ دریافتی از وام گیرندگان بیشتر است با توجه به توضیح فوق آیا گرفتن حق العمل ( کارمزد ) صحیح است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ سود وام قرض الحسنه به عنوان سود وام ربا است و حرام. اگر این سود را وام گیرنده خودش بدون قرارداد بدهد حلال است و کار خوبی است و اگر به عنوان کارمزد کارمندان باشد ربا نیست و حلال است.