پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
آیا به پولی که به کسی قرض داده می شود خمس تعلق می گیرد؟
استفتاء:

آیا به پولی که به کسی قرض داده می شود خمس تعلق می گیرد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بلی، خمس به پول قرض داده شده تعلق می گیرد اگر بدانید که قرض گیرنده یا وراث او این قرض را می دهند و از بین رفتنی نیست.