پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا مالیات همان خمس و زکات نیست که به اسم دیگر از مردم اخذ می گردد؟
استفتاء:

در زمان پیامبر (ص) خمس و زکات به پیامبر که همان حاکم بلاد اسلامی بودند داده می شد و ایشان نیز وجوه حاصل از آن را در امور مملکت هزینه می کردند در حالی که امروزه حاکم اسلامی از مردم در قالب مالیات وجوهی را اخذ کرده و در امور مملکت هزنه می کند، آیا این مالیات همان خمس و زکات نیست که به اسم دیگر از مردم اخذ می گردد؟ لطفا در این رابطه توضیح دهید.

جواب:

باسمه جلت اسمائه; پیغمبر (ص) با وجوهی غیر از زکات و خمس مملکت را اداره می کردند مثلا از پول غنائم دارالحرب و پول های دیگری که بدست مبارک می رسید، زکات مال فقراء و کارهای خیر بود، نصف خمس به سادات فقیر و نصف دیگر آن که سهم ولی امر بود خیلی بود چون در آن زمان، اسلام این چنین توسعه پیدا نکرده بود اما علمای زمان نصف خمس را که سهم امام است در راه تعلیم و تعلم مصرف می نمایند، برای اداره مملکت از اموال دیگری استفاده می شود.