پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
آیا خواندن نماز ميت باعث رسيدن به قرب الهى براى ميت مى شود؟
استفتاء:

هدف از نماز خواندن، عبادت و بندگى خداوند و رسيدن به قرب الهى است. حال اگر كسى فوت كرد و مثلا 10 سال نماز قضا داشت، در عالم برزخ دچار عذاب می شود. اينكه گفته مى شود در صورتى كه نماز قضاى ميت به جاى آورده شود، از عذاب او كاسته مى شود، چگونه قابل بيان است؟ با توجه به آنكه مى دانيم نمازى را كه ما براى ميت مى خوانيم، نه باعث رسيدن به قرب الهى براى ميت مى شود و نه فايده اى براى خداوند دارد. بنابراين چه چيز باعث مى شود تا عذاب او كمتر شود؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه; 1. عبادات ما حتى در حال حيات، هيچ فايده اى براى خداى تعالى ندارد.

2. ترتب عذاب بر ترك واجب يا اتيان محرمات، تابع جعل شارع است و ربطى به قرب الى الله و عدم آن ندارد.

3. دفع عذاب از ميت نيز با جعل الهى است، خداوند فرموده است، اگر كسى نماز قضاء داشت در عالم برزخ، مادامى كه نماز قضاء او را كسى نخواند معذب است و چنانچه خوانده شود، عذاب كم يا به كلى رفع مى شود، مانند قرضى كه مديون به صاحب آن برمی گرداند. بنده مطيع بايد تابع فرمايشات حضرات معصومين (عليهم السلام) باشد.