پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی روحانی«مدظله العالی»
محل اخذ تربت سيدالشهداء(ع) كه براى استشفاء، جايز الاكل است کجاست؟
استفتاء:

الف: محل اخذ تربت سيدالشهداء ارواحنا فداه كه جايز الاكل است براى استشفاء، و حرمت تنجيس دارد و سجده بر آن فضيلت دارد و براى تبرك مولود و همراه ميت و مسافر و دفع خطر... استفاده مى شود، كجاست؟ آيا شامل غبار روى ضريح مقدس مى شود؟ 

ب: آيا خاكى كه از اطراف حرم مطهر سيدالشهداء (عليه السلام) جمع آورى مى شود به سبب جاروب كردن حكم تربت قبر مطهر را دارد؟

ج: اگر خاكى ريخته شود در اطراف قبر مطهر و جمع آورى شود آيا حكم تربت دارد و صدق تربت بر آن مى كند و احكام مطلق تربت بر آن جارى مى گردد؟ و رواياتى كه يك ميل تا ده ميل اطراف قبر مطهر را جزء تربت امام حسين شمرده است آيا شامل تمام احكام تربت مى شود يا نه؟

د: مهر و تسبيح كربلا كه در بازار رايج است با علم به اين كه از كنار قبر مطهر نيست يا با شك در آن، واجب الاحترام است؟ و احكام تربت سيدالشهداء را دارد يا نه؟ لطفاً احكام مزبوره را مفصّلا مرقوم فرمائيد لكثرة الابتلا و الاحتياج و لكم الاجر و السلام.

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ الف: تربتى كه جائز است خوردن آن براى استشفاء و مقيد است به آنكه زايد بر قدر حمصه نباشد آن است كه از قبر و مجاور آن عرفاً باشد و محتمل است تا هفتاد ذراع - و اما آنچه در روايات تحديد شده بسبعين ذراع - و سبعين باعا فى سبعين باع - يا به ميل - و يا چهار ميل- و در بعضى كتب فقهاء: روى اربعة فراسخ و روى ثمانيه، چنين روايتى ديده نشده و آن رواياتى كه اشاره شد، همه اش ضعيف السند است به آن ها جواز اكل ثابت نمى شود.

ب: مقدار خاكى كه با جاروب جمع مى شود، ظاهراً حكم تربت ندارد.

ج: چنانچه آن خاك ها كم شود و خاك ديگرى بريزند بايد مدت زمانى بگذرد كه تربت قبر الحسين (عليه السلام) يا طين الحائر ـ بر آن عرفاً صدق كند.

د: اما مهر و تسبيح كربلا كه رايج است ظاهراً از هر كجاى قبر و اطراف آن تا چهار ميل فضيلتى كه در روايات ذكر شده را دارد.