پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله العظمی روحانی«قدس سره»
حکم مصرف قرص های اکستازی چیست؟
استفتاء:

مصرف كردن قرص هاى اكستازى كه جديداً به طور غيرقانونى وارد كشور شده و در مجالس غير شرعى مورد استفاده قرار مى گيرد چه حكمى دارد؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ ورود غيرقانونى اجناس و استفاده در مجالس غيرشرعى ملاک شرعی جواز یا عدم جواز مصرف آن ها نمی باشد. ولى چون از قرار نقل، مصرف این قرص ها موجب فلج شدن قوه انسانيت مى شود و انسان را از حالت انسانيت خارج مى كند مصرف آن به هيچ نحو جايز نيست.